Camera d.o.o. - grafična priprava

Objavljeno:

Image

Projektiranje in izvedba hlajenja in prezračevanja poslovnega prostora. 

Projektiranje in izvedba hlajenja in prezračevanja poslovnega prostora.

Ker je poslovni prostor izjemno arhitektonsko oblikovan, je bil dan tudi velik poudarek na designu vidnih elementov. Izbrani so bili ventilatorski konvektorji RHOSS tip FREND.